Stolček prestri sa

Hlavná 15
900 26 Slovenský Grob
Tel.: +421 (0) 915 861 700
Mail: info@stolcekprestrisa.sk

OtvorenéPo - Sood 12:00-22:00 hod.
Neod 12:00-17:00 hod.
Len na objednávku 24 hodín vopred
Vlastné parkovisko