Husacie menu

Tradičné grobské husacie hody a husacina


* Hmotnosť je uvedená v surovom stave.

Ceny sú platné od 1.8.2016